Tag Archives: شیرخودکار

شیر خودکار آبپاش

شیر خودکار در صنعت لوله و اتصالات و پایپینگ به شیرهای گفته می‌شود که در حالت اتوماتیک بسته هستند یا اینکه فقط جریان آب را به یک سمت هدایت می‌کنند اما در آبیاری بارانی شیر خودکار قطعه ای است که در حالت معمولی بسته است و وقتی که لوله متصل به آبپاش در آن قرار میگیرد و ضامن آن بسته می شود این شیر باز می شود و جریان آب را به سمت آبپاش هدایت می‌کند.