Tag Archives: رایزر های پی وی سی

رایزرهای آبیاری بارانی

رایزر در لوله کشی و پایپینگ به قطعه ای گفته می شود که در انتهای لوله کشی اصلی وجود دارد و آب مصرفی را به مصرف کننده فرعی که می تواند یک شیر یا وسیله‌ای دیگر باشد تحویل دهد. جنس رایزر ها از لوله های پی وی سی یا upvc و یا آلومینیوم می باشند که در هنگام تولید، تست های مکانیکی ضربه ، مقاومت به خوردگی ، و فشار می شوند. در لوله کشی های ساختمانی و تاسیساتی هم از نوع خاصی از رایزرها استفاده میشود.نقش رایزر در آبیاری بارانی