Tag Archives: آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک       در اين روش معمولاً لوله هاي اصلي، فرعي، آبرسان و بالهاي آبياري بصورت مدفون در ز ير خاك قرار  دارند و آبپاش ها در طول بال جابجا مي شوند. در بعضي مواقع ممكن است از بالهاي آلومينيوم كه  بصورت ثابت در روي زمين قرار مي […]