Monthly Archives: دی 1392

لوله پلیکا PVC

لوله پلیکا PVC   لوله پلیکا PVC لوله هاي پي وي سي در شاخه هاي 6 متري توليد مي شوند – ضریب هیزن ویلیام این لوله 140 می باشد. – محاسبه قطر بر اساس قطر داخلی دهانه لوله و بر حسب اینچ است. – فشار کارکرد آن 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و […]